Advies omgevingshandhavingsprogramma

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het omgevingshandhavingsprogramma, vermeld in artikel 16.2.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 6.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De SERV adviseerde samen met Minaraad en SARO over het omgevingshandhavingsprogramma. De raden vinden het positief dat er een geïntegreerd programma voorligt en ondersteunen de vier geselecteerde strategische doelen. Op vlak van samenwerking suggereren de raden om ook buiten ‘het wereldje’ van de handhavers te treden en samen te werken met de regelgevers, de instanties die verordenende beslissingen nemen en de vergunningverleners. Een fundamentele strategische uitdaging situeert zich op vlak van capaciteit.

Samenwerking met
SARO
Minaraad

Contact