Advies normering hoogspanningslijnen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de magnetische velden van hoogspanningslijnen

De SERV, de Minaraad en de Vlaamse Raad WVG verwelkomen de normering van elektromagnetische golven voor hoogspanningslijnen. Mits adequate handhaving zal dit de bevolking bijkomend beschermen tegen de nadelige gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Tegelijk vragen de raden aan de Vlaamse Regering om dringend de nodige initiatieven te nemen voor de ontsluiting van de offshore windenergie.

 

Samenwerking met
Minaraad
Vlaamse Raad WVG

Contact