Advies nieuw handhavingskader

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Met het nieuwe handhavingskader werk en sociale economie wil de Vlaamse Regering de strijd tegen sociale fraude optimaliseren. Daarom past ze het sanctiekader aan en introduceert ze nieuwe handhavingstechnieken zoals het digitale proces verbaal. De SERV gaat akkoord met deze optimalisering die een globaal evenwicht in de verzwaring en verlichting van de sanctiemaatregelen bevat. De SERV vraagt zeker te blijven inzetten op preventie. Verder willen de Vlaamse sociale partners een betere samenwerking met de Vlaamse sociale inspectie.

Malafide ondernemingen moeten op gepaste wijze gestraft kunnen worden in het belang van de werknemers maar ook in het belang van de meerderheid van de ondernemingen die ter goeder trouw handelen. Handhaving is een hoeksteen van het beleid en bestaat uit twee pijlers nl. preventie en sanctionering (= curatief beleid). Beide pijlers zijn essentieel om malafide praktijken te weren en eerlijke concurrentie en correcte tewerkstelling te garanderen. De SERV vraagt om in de toekomst verder op preventie in te zetten en meer gerichte controles te organiseren op basis van het kruisen van databanken, met bijzondere aandacht voor de zware inbreuken. Dit leidt tot een efficiƫntere inzet van mensen en middelen.

De Vlaamse sociale partners willen net als op het federale niveau met de Vlaamse sociale inspectie (VSI) samenwerken. Concreet vragen ze dat de VSI de sectorale sociale partners consulteert over de belangrijkste inbreuken en de focus hierop afstemt. Daarnaast zou de VSI net als de SIOD kunnen aankondigen in welke sectoren ze controles plant. Dat zou de Vlaamse sociale partners een aanknopingspunt geven om hun leden in deze sectoren extra te sensibiliseren.

De SERV blijft graag op de hoogte over de implementatie, monitoring en evaluatie van het nieuwe handhavingskader op het terrein, met extra aandacht voor de nieuwe inbreuken die aan het decreet zijn toegevoegd.