Advies multilaterale BEPS-overeenkomst

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiƫn en Energie
Bart Tommelein
Voorontwerp van decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, gedaan te Parijs op 24 november 2016

Contact