Advies multilateraal akkoord uitwisseling informatie financiële rekeningen

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Advies over voorontwerp decreet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betr. de automatische uitwisseling van inlichtingen inz. financiële rekeningen, Berlijn 29.10.2014

Contact