Advies multilateraal akkoord uitwisseling informatie financiële rekeningen

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein
  Advies over voorontwerp decreet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betr. de automatische uitwisseling van inlichtingen inz. financiële rekeningen, Berlijn 29.10.2014

  Thema's en trefwoorden