Advies modernisering milieueffectrapportage

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en diverse andere decreten, wat betreft de milieueffectrapportage

SERV en Minaraad verwelkomen de voorstellen van de Vlaamse Regering over de modernisering van de milieueffectrapportage (MER). De toenemende digitale dienstverlening en de afschaffing van de ontheffingsmogelijkheid voor bepaalde projecten zijn een stap in de goede richting om de impact van een MER op de besluitvorming te verhogen. Het hergebruik van informatie uit andere rapporten is positief, maar een compleet beeld van beoordelingen ontbreekt momenteel nog.

In hun advies formuleren de raden een aantal verbeterpunten en vragen ze meer aandacht voor de strategische plan-MER’s. Er is ook nood aan meer duidelijkheid over en afstemming met de aangekondigde wijzigingen aan de omgevingsvergunningsprocedure.

Samenwerking met
Minaraad

Contact