Advies missiegericht innovatiebeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

Minister Crevits heeft zich voorgenomen tijdens nog voor het eind van deze legislatuur het Vlaamse innovatiebeleid meer missiegericht te organiseren. Daartoe vroeg ze de SERV om een concrete methodiek uit te werken die het moet mogelijk maken om voor de start van elke nieuwe legislatuur de maatschappelijk-technische uitdagingen (missiedomeinen) en knooppunten (concrete missies) te selecteren waarop het EWI-beleid van een nieuwe regeringsploeg zich kan richten.

Met dit advies stelt de SERV een methodiek voor om missies te selecteren en prioriteren. Het voorstel verzekert een optimale betrokkenheid van de quadruple helix: middenveldactoren, bedrijven, kennisinstellingen en burgers.

De SERV heeft de afgelopen jaren een traject afgelegd rond missiegericht innovatiebeleid. Eerst met een onderzoek en rapport van de Stichting Innovatie & Arbeid, later met een advies waarin de sociale partners focusten op de invulling van een richtinggevend kader om missiegedreven programma’s en (bestaande of nieuwe) initiatieven te stroomlijnen. Het voorliggende advies kan gezien worden als het sluitstuk van dit traject. De SERV vraagt dat spoedig werk wordt gemaakt van de uitrol van de voorgestelde methodiek teneinde het identificatie- en selectieproces van de toekomstige missies binnen het innovatiebeleid aan te kunnen vatten.

Contact