Advies aan minister Veerle Heeren over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering

Advies aan minister Veerle Heeren over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering

Advies aan minister Veerle Heeren over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering.