Advies aan minister Patricia Ceysens over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap in het Vlaamse Gewest

Advies aan minister Patricia Ceysens over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap in het Vlaamse Gewest

Advies aan minister Patricia Ceysens over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap in het Vlaamse Gewest.