Advies aan minister Patricia Ceysens over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken

Advies aan minister Patricia Ceysens over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken

Advies aan minister Patricia Ceysens over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken.