Advies meer mogelijkheden voor duaal lesgeven

advies op eigen initiatief

Duaal lesgeven krijgt momenteel vorm via een tijdelijk project (met ESF-financiering) en is nu enkel mogelijk voor de ondernemingen die behoren tot de twee sectoren die zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering ‘Duaal lesgeven in het secundair onderwijs’, nl. de sector elektriciens (Volta) en de chemiesector (Essenscia).

Het proefproject ging van start op 1 november 2020 voor twee jaar en werd verlengd voor het schooljaar 2022-2023. De SERV vernam dat u momenteel bekijkt wat de verdere aanpak wordt vanaf schooljaar 2023 – 2024.

De SERV wil met dit kort briefadvies op eigen initiatief de uitbreiding van het tijdelijk project bepleiten.

Duaal lesgeven heeft een meerwaarde voor alle betrokkenen. Bijkomende sectoren, die een belangrijke rol te vervullen hebben, zijn enthousiast om dit verder te verkennen en op termijn in te stappen. Om succesvol te zijn, moet er bij een uitbreiding rekening gehouden worden met enkele aandachtspunten.

Contact