Advies lokale diensteneconomie

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche

De SERV is vragende partij voor een vereenvoudiging van het landschap van de sociale economie, voor een transparant en coherent beleidskader voor alle werkgevers en doelgroepwerknemers en voor de verankering van het concept individuele en collectieve inschakeling. Ook hecht de SERV veel belang aan het inbouwen en verankeren van het doorstroomperspectief in de maatregelen van de sociale economie. Zowel in het voorontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling als in het voorontwerp over de lokale diensteneconomie (LDE) wil de minister op deze elementen inzetten. De SERV steunt de minister dan ook in haar hertekening van het landschap maar merkt op dat bij beide decreten in de operationalisering nog heel wat vragen onbeantwoord blijven.

Met betrekking tot het voorontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie formuleert de SERV een aantal bemerkingen en aanbevelingen met betrekking tot:

  • de aanpak inzake screening en indicering, doelgroepafbakening en doorstroom
  • de afbakening en toetsing van de aard van de dienstverlening, de rol van de lokale overheden en de betrokkenheid van de sociale partners
  • de financiële implicaties van de hervorming.