Advies lokaal sociaal beleid

Advies lokaal sociaal beleid

De SERV kan zich scharen achter de doelstelling van het decreet.  Wel is er onvoldoende aandacht gegeven aan een structurele betrokkenheid van alle private actoren, zowel bij de opmaak van een beleidsplan als bij het sociaal huis.  Het sociaal huis moet ook voor de gebruiker een goede dienstverlening garanderen.  Zo dient een dynamische en professionele hulpverlening gewaarborgd te blijven en mag het sociaal huis niet leiden tot een verdringing van andere initiatieven die de toegankelijkheid ten goede komen.
Tenslotte kan de SERV instemmen met een coördinerende rol van de gemeenten.  Dit mag wel niet leiden tot een scheeftrekking van de verhouding tussen het publiek en het privaat initiatief.