Advies leerjobs

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs

Jongeren die zonder een diploma het secundair onderwijs verlaten toch een beroepskwalificatie doen halen is een prioriteit voor de Vlaamse sociale partners en maakt deel uit van de acties in het Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee. Daarom liepen de vakbonden en werkgevers de voorbije maanden een constructief en intensief traject binnen de technische werkgroep van VDAB om het nieuwe instrument van de leerjobs vorm te geven. In een leerjob volgen jongeren een traject op de werkvloer waarbij ze de nodige werkervaring opdoen. Daarnaast krijgend ze aanvullend les. Op het einde van het traject behalen de jongeren een attest van verworven competenties van een beroepskwalificatie. 

Na de goedkeuring door de raad van bestuur van VDAB (waarin de sociale partners zetelen) ging de Vlaamse Regering verder aan de slag met het voorontwerp van besluit. Helaas wijkt het concept van de nieuwe leerjobs op verschillende punten af van het voorstel van de sociale partners. Ze spreken in een advies aan minister Weyts dan ook van een uitholling van de oorspronkelijke doelstelling van de leerjobs en vragen om de leervergoeding terug op te nemen en de doelgroep te verruimen.

De twee belangrijkste verschillen zijn:

  • het oorspronkelijke voorstel voorzag boven op de leervergoeding een aanvullende premie vanuit VDAB. Deze incentive is noodzakelijk om ongekwalificeerde jongeren te laten instappen in dit kwalificerend traject. De Vlaamse Regering heeft deze premie geschrapt. De SERV vraagt om dit terug op te nemen om de leerjobs aantrekkelijk genoeg te maken.
  • ook de doelgroep van de leerjobs wordt flink ingeperkt. In plaats van jongeren van 18 tot 30 jaar een kans te geven, vernauwt de Vlaamse Regering de doelgroep tot jongeren die minstens twee jaar uitgeschreven zijn uit het secundair onderwijs. De SERV vraagt om de groep te verruimen omdat het net die NEET-jongeren met potentieel zijn waarvan de sociale partners de startpositie op de arbeidsmarkt willen versterken. De SERV benadrukt de complementariteit van de leerjobs als opleidingstraject.
     

Contact