Advies knelpunten ingediende curriculumdossiers

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De SERV werd gevraagd om de knelpunten bij de ingediende curriculumdossiers op te lijsten in een advies. De SERV kon vooral vaststellen dat knelpunten bij de ingediende curriculumdossiers herbevestigd worden.  De curriculumdossiers bieden te weinig houvast om de kwaliteit van beroepsgerichte opleidingen te beoordelen, de praktijkervaring kan door de aanpassingen overhellen naar een te theoretische aanpak. Er werden bijkomende en constructieve gesprekken gevoerd tussen onderwijsverstrekkers en sectoren om tot bijsturingen te komen maar niet alle aanvullingen van sectoren werden verwerkt. De regelgeving is niet duidelijk over de wijze waarop de sectoren hun akkoord moeten verlenen.

Het is voor de SERV voor de hand liggend dat dat op basis van definitieve dossiers is en dat een stilzwijgend akkoord niet volstaat. De SERV grijpt dit advies aan om de betekenis van de beroepskwalificaties nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen als belangrijk referentiekader voor onderwijs en vorming én als kwalificatie die een bouwsteen kan en moet zijn voor het initieel en het levenslang leren. 

De SERV vraag dat de Vlaamse Regering maximaal rekening houdt met de adviezen van de administraties en de SERV. De sectoren worden erkend als geëngageerde en beslagen partners voor een sterk technisch- en beroepsgericht onderwijs en er worden lessen getrokken uit deze eerste indieningsronde van de curriculumdossiers.

Contact