Advies kmo-portefeuille

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorontwerp van besluit VR tot wijziging van het besluit VR van 26.02.2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de invoering van thema's en een kwaliteitskamer

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken. U vindt hierbij de standpunten van de respectieve organisaties.

Contact