Advies kaderdecreet bestuurlijke handhaving

advies op vraag
Vlaams minister-president
Geert Bourgeois
Voorontwerp van decreet 'kaderdecreet bestuurlijke handhaving'

Het voorontwerp van decreet ‘bestuurlijke handhaving’ bevat goede doelstellingen maar roept nog talrijke vragen op. Een aantal fundamentele keuzes wordt niet verduidelijkt en er ontbreekt een basisvisie op de kerntaken en op de complementariteit van de strafrechtelijke en bestuurlijke handhavingssporen. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor de rechtsbescherming en voor de kansen om via het decreet de kwaliteit van het handhavingsbeleid te versterken. De SERV vraagt ook om het opzet van het decreet en de wijze waarop de inwerkingtreding is geregeld te herbekijken om te vermijden dat de goede doelstellingen van het decreet niet worden gerealiseerd in de praktijk.

Bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsregels zijn belangrijke, gevoelige en gespecialiseerde materie. Het voorontwerp bevat goede doelstellingen en principes die de SERV kan ondersteunen. Maar de concrete uitwerking moet beter. De raad dringt erop aan dat het verder wordt besproken met de SERV en met specialisten en belanghebbenden om tot een functioneel en adequaat stelsel van bestuurlijke handhavingsregels te komen.

De belangrijkste aanbevelingen van de SERV zijn:

  • Zorg voor een basisvisie.
  • Herbekijk het opzet van het voorontwerp.
  • Verbeter de rechtsbescherming.
  • Verduidelijk de (nood aan een) nieuwe bestuurlijke organisatie.
  • Versterk de kwaliteit van het handhavingsbeleid.