Advies juiste zorg, juiste plaats

advies op eigen initiatief
Over vermaatschappelijking van zorg met beide voeten op de grond

Zorg en ondersteuning moeten aansluiten op wat mensen willen en nodig hebben, zeggen de Vlaamse vakbonden en werkgevers verenigd in de SERV. Daarbij is het belangrijk gezondheidsongelijkheden weg te werken en zorg nabij en op maat te voorzien. De SERV vraagt aan de Vlaamse overheid om meer te Investeren in nabije en toegankelijke zorg, betere erkenning van mantelzorg en ook de openbare ruimte geschikt te maken voor mensen in alle levensfasen. 

Met dit advies neemt de SERV op eigen initiatief deel aan het debat over de organisatie van zorg en ondersteuning met het oog op een zinvolle plaats voor iedere burger en vanuit een open kijk op uitdagingen en oplossingen. Vanuit het scherpstellen van een aantal trends en uitdagingen reflecteert de SERV over een haalbare invulling van vermaatschappelijking van zorg om aan deze uitdagingen tegemoet te komen.