Advies ISA UPV zwerfvuil

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) stelt producenten verantwoordelijk voor het afval van de producten die zij op de markt brengen. Een interregionaal samenwerkingsakkoord zorgt ervoor dat de regeling hierrond in heel België uniform is. Maar de regelgeving is complex, producenten zullen de bijkomende financiële lasten wellicht doorrekenen aan de consumenten en de SERV heeft ook vragen bij de autonomie van de producenten.

De aangekondigde UPV voor zwerfvuil kan niet los worden gezien van de invoering van het statiegeld in 2025. Naar schatting 35% van het zwerfvuil zijn eenmalige drankverpakkingen waarop statiegeld zal toegepast worden. De verwachting is dat het zwerfvuil en de daaraan verbonden kosten aanzienlijk zullen dalen. De SERV vraagt daarom de UPV zwerfvuil pas in werking te laten treden samen met de invoering van het statiegeld.

Contact