Advies invulling gemeentelijke saneringsplicht

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

In dit advies formuleert de SERV samen met de Minaraad aanbevelingen bij het ontwerpbesluit voor gemeentelijke saneringsverplichtingen. Dit besluit bevat belangrijke positieve stappen, zoals de uitbouw van de meerjarenplanning en de aandacht voor asset management, overstorten en IBA's. Niettemin ontbreken garanties voor het behalen van cruciale doelen uit het derde stroomgebiedsbeheerplan en de Kaderrichtlijn Water, wat zowel ecologische problemen als gevolgen voor vergunningverlening kan veroorzaken. De effectieve uitvoering van de aangekondigde maatregelen is dan ook cruciaal, waarbij een sluitende regeling voor financiering een noodzaak is.

 

Samenwerking met
Minaraad

Contact