Advies investeringsplan Fluvius 2024-2033

advies op eigen initiatief

Fluvius plant tussen 2024 en 2033 bijna 11 miljard € investeringen in de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit en gas. De SERV vindt het een goede zaak dat Fluvius vooruit denkt en investeert in robuuste energienetten. In een advies op eigen initiatief doet de SERV suggesties om bijkomende inspanningen te leveren om de Vlaamse elektriciteits- en gasnetten kostenefficiënter en sneller klaar te maken voor de toekomst. Nu lijkt het erop dat sommige kosten onnodig hoog zijn en dat onevenwichtig veel investeringen én kosten doorgeschoven worden naar de jaren ‘30 en ‘40.

Efficiënte, rechtvaardige en toekomstgerichte netontwikkeling is overigens geen taak van Fluvius alleen. De SERV roept de Vlaamse overheid, de VREG en Fluvius op om samen de sterktes van de Vlaamse netten te vrijwaren en de aandachtspunten aan te pakken.

De SERV vindt dat de investeringsplannen voor de elektriciteitsnetten meer moeten anticiperen op de elektrificatie. Daarnaast moeten de investeringsplannen voor de gasnetten kaderen in een lange termijnvisie voor het af- en ombouwen van gasnetten. Een nieuwe kosten-batenanalyse moet de resterende digitale meteruitrol kostenefficiënter vormgeven. Verder kunnen netinvesteringen goedkoper worden door wijken o.a. via collectieve projecten samen te laten overschakelen op klimaatneutrale brandstoffen en door investeringen in netten nog meer in synergie te realiseren met andere infrastructuurwerken. Dat kan door infrastructuur meer geïntegreerd te plannen.

Een financieel plan moet uittekenen hoe de 11 miljard nieuwe netinvesteringen gefinancierd zullen worden. Dat is een uitdaging in het huidig sociaal-economisch klimaat, temeer omdat 57% van de huidige netten nog niet betaald zijn en er nog 10 miljard € oude netschulden zijn. Een debat is nodig over hoe de netfinanciering gezond kan worden en hoe de kosten evenwichtiger gespreid kunnen worden over de huidige en toekomstige generaties. In ieder geval moet flankerend beleid de netfinanciering draagbaar en haalbaar houden, in het bijzonder voor (kwetsbare) gezinnen en bedrijven.