Advies investeringsbeschermingsovereenkomst Singapore

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Geert Bourgeois
  Voorontwerp van decreet houdende instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

  Thema’s en trefwoorden