Advies instemmingsdecreet dubbelbelastingverdrag België-Republiek India

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Ontwerpdecreet instemmingsovereenkomst België en India