Advies instemmingsdecreet Aziatische infrastructuurinvesteringsbank

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois