Advies hervorming strategische adviesraden

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Advies decreet hervorming van strategische adviesraden

hand zet dak op huizenrij in blokkenVolgens de SERV en de SALV is het voorontwerp van decreet over de hervorming van de strategische adviesraden - wat deze beide raden betreft - een voldoende decretale vertaling van de beslissing van de Vlaamse Regering in het regeerakkoord. SERV en SALV wijzen in hun gezamenlijk advies wel op enkele belangrijke principes en randvoorwaarden waartoe ze zichzelf ook engageren: de volledige inhoudelijke autonomie van de raden die ingebed worden bij de SERV blijft behouden; de inbedding heeft geen invloed op de huidige bevoegdheden en samenstelling van de SERV of van de raden die overkomen; de inbedding moet praktisch werkbaar en efficiënt gebeuren;de mogelijkheden om synergieën te boeken tussen de SERV en deze raden moeten maximaal worden benut.