Advies hervorming PWA-stelsel wijk-werken

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Advies conceptnota hervorming van het PWA-stelsel wijk-werken

?dame brengt boodschappen naar oudere dameMinister Muyters vroeg de SERV om advies over de conceptnota “Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument ‘Wijk-werken’ binnen het Vlaamse activeringsbeleid.?? In dit advies geeft de SERV haar eigen visie op de invulling van het systeem van wijk-werken.De SERV maakt hierbij een onderscheid tussen de doelgroep van het huidige PWA-systeem en de toekomstige doelgroep.

 

 

  • De SERV vraagt dat de huidige PWA-werknemers met behoud van rechten en plichten in het systeem kunnen blijven tot de pensioenleeftijd (cfr. Banenpact). Er wordt wel gewerkt met twee leeftijdsgroepen, met screening voor – 55 jarigen.
  • De SERV vraagt om in de toekomst wijk-werken met prioriteit in te zetten voor personen voor wie  een beperkt aantal uren presteren wellicht blijvend de hoogst haalbare doelstelling is, dit wel met regelmatige opvolging  opdat elke wijziging op het vlak van toeleidbaarheid snel kan worden opgespoord en elke kans op dit vlak in de toekomst ten volle zou worden benut. In het advies wordt deze piste meer uitgebreid beargumenteerd.

Contact