Advies hervorming erfbelasting

  geen consensus
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein

  De SERV werd op vrijdag 2 maart gevraagd om binnen een termijn van 10 werkdagen een spoedadvies uit te brengen over het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.

  De sociale partners konden over deze adviesvraag geen consensus bereiken.

  Thema’s en trefwoorden