Advies hervorming erfbelasting

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiƫn en Energie
Bart Tommelein

De SERV werd op vrijdag 2 maart gevraagd om binnen een termijn van 10 werkdagen een spoedadvies uit te brengen over het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.

De sociale partners konden over deze adviesvraag geen consensus bereiken.