Advies HBO en volwassenenonderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleidingen in de centra voor volwassenonderwijs

Contact