Advies HBO en volwassenenonderwijs

    advies op vraag
    Vlaams minister van Onderwijs
    Hilde Crevits
    Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleidingen in de centra voor volwassenonderwijs

    Thema's en trefwoorden