Advies handelshuurindexering

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Koppeling indexering handelshuur aan EPC-normen

De SERV ontving de vraag of het voor handelspanden opportuun en werkbaar is om de huurindexering te koppelen aan het EPC-label. Dat gebeurt al voor huurwoningen. De SERV erkent dat de hoge inflatie het juiste moment creëert om een extra wortel voor te houden die niet-residentiële verhuurders stimuleert te investeren in energetisch slecht presterende panden. Dat kan de energiekosten van huurders verminderen en de huurkosten temperen voor huurders in energieverslindende panden. De SERV vindt dat de regeling nader onderzoek en uitwerking verdient. Dat gebeurt liefst via een reguleringsimpactanalyse die alternatieven afweegt, effecten onderzoekt en rekening houdt met de specifieke eigenschappen van de niet-residentiële huurmarkt en de beperkte beschikbaarheid van EPC-labels en EPC-deskundigen voor (grote) niet-residentiële gebouwen.

Bij de eventuele vormgeving vraagt de SERV om op zijn minst de scope van de regeling nauwgezet te bekijken. De SERV suggereert ook om naast of in plaats van de koppeling aan de EPC-labels een koppeling met andere energievereisten te overwegen zoals een fossielvrije verwarmingsvereiste, de uitvoering van een maatregelpakket, de deelname aan een convenant of aan een grootschalig project of een individuele afspraak met de huurder omtrent energie-engagementen.

Contact