Advies gedeeltelijke omzetting EPBDIII

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
    Zuhal Demir
    Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over leefmilieu, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie