Advies flankerend onderwijsbeleid

    Advies flankerend onderwijsbeleid

    De SERV ondersteunt de principes voor een lokaal flankerend onderwijsbeleid maar formuleert wel bedenkingen bij het projectmatig werken, de rol van de actoren en de financiering.

    Thema's en trefwoorden