Advies Met “Fit for 55” naar een fit Vlaanderen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Met het Fit for 55-pakket deed de Europese Commissie deze zomer een reeks voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 fors te verminderen (-55% t.o.v. 1990). Voor België zou dat een aanscherping van de nationale klimaatdoelstelling voor niet-ETS sectoren van -35% naar -47% (t.o.v. 2005) betekenen. Om te zien hoe Vlaanderen best kan schakelen, doen de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties (SERV) op vraag van Vlaams minister Demir haalbare voorstellen om snel en kostenefficiënt extra emissiereducties te realiseren.