Advies financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten

    Advies financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten

    In het advies i.v.m. de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten schaart de raad zich achter de principes van het voorontwerp van decreet: een tweede democratiseringsgolf in het hoger onderwijs en het belonen van groeiende onderwijsinstellingen. De raad is er echter niet van overtuigd dat deze doelstellingen zullen gerealiseerd worden. Zo worden groepen studenten die minder vlot hun hogere studies doorlopen extra betoelaagd maar het aandeel daarvan in de totale betoelaging van de instellingen wordt ernstig geplafonneerd. De middelen die worden toegekend aan het Aanmoedigingsfonds, dat diversiteit en gelijke kansen moet bevorderen, zijn te beperkt, nl. 6 mio euro per jaar voor alle instellingen samen. De zware onderfinanciering van de hogescholen wordt met dit voorontwerp van decreet niet rechtgetrokken. Een gemiste kans.

    Thema's en trefwoorden