Advies federaal verslag 2012-2013 armoede

geen inhoudelijk advies
Vlaams minister van Innovatie Overheidsinvesteringen Media en Armoedebestrijding
Ingrid Lieten
Federaal verslag 2012-2013 armoedebestrijding

De SERV verkiest al langer om als zodanig geen advies te formuleren over de actieplannen en verslagen inzake armoedebestrijding die op Vlaams niveau of federaal niveau worden neergelegd. Deze zienswijze doet niets af aan de door de Vlaamse sociale partners voorgestane structurele betrokkenheid bij het beleid ter bestrijding van de armoede.

De SERV is vragende partij om het verslag van het federaal steunpunt inzake armoedebestrijding te bespreken binnen de VESOC-werkgroep.