Advies evaluatierapport initiële begroting 2020BO

In de Vlaamse begroting 2020 kunnen vooral de gemeenten op een stevige financiële ondersteuning rekenen. Dat blijkt uit de jaarlijkse begrotingsevaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Hoewel gemeenten € 18,3 mln moeten besparen, ontvangen zij € 166,6 mln (41%) van de uitgaven voor nieuw beleid. Snoeien in de uitgaven gebeurt vooral in de subsidies voor ondernemingen (€ -181,4 mln) en vzw’s (€ -101,5 mln) maar ook de Vlaamse administratie moet besparen op lonen en werkingsmiddelen (€ -113,9 mln). De subsidies voor huishoudens nemen af met € 50 mln.

Contact