Advies Europees Industriebeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Jo Brouns

De Europese industrie heeft het zwaar te verduren door de polycrisis (corona en de oorlog in Oekraïne). Alle beleidsniveaus moeten de sense of urgency voor een slagkrachtige Europese en Vlaamse industrie oppikken. De SERV vindt het daarom positief dat de Vlaamse Regering het EU-voorzitterschap van de Raad Industrie aangrijpt om een aantal strategische krijtlijnen uit te zetten die toekomstperspectief bieden voor de Europese industrie en aandacht besteden aan de unieke positie van kleine, dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio’s als Vlaanderen.

De Vlaamse overheid geeft met haar conceptnota ‘naar een ambitieus Europees industriebeleid‘ een aanzet voor een Europese Industrial Deal die de grenzen van de individuele Europese lidstaten overstijgt en gebaseerd is op het economisch fundament van de EU: de interne markt. Een echt geïntegreerd Europees industriebeleid omvat echter ook een sociale agenda zodat geen regio’s, ondernemingen en werknemers achterblijven.

De SERV dringt erop aan om zowel de sociale partners als de werkgevers- en werknemersorganisaties op Europees niveau intensief en vroegtijdig betrokken worden bij het uittekenen van de contouren van het Europees industrieel beleid van de toekomst.

In zijn advies zoomt de SERV in op de drie werkvelden die in de conceptnota worden onderscheiden:

  1. Koppeling van het Europese industriebeleid aan onderzoek en innovatie
  2. Uitbouw van en transitie richting de industrie van de toekomst
  3. Fundamenten van een aantrekkelijk ondernemings- en investeringsklimaat

Contact