Advies Euro7-normstelling

advies op eigen initiatief
Vlaamse standpuntbepaling bij het voorstel van verordening, van de Europese Commissie, betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, met betrekking tot hun emissies en de duurzaamheid van batterijen (Euro 7)
Samenwerking met
Minaraad

Contact