Advies Euro7-normstelling

advies op eigen initiatief
Vlaamse standpuntbepaling bij het voorstel van verordening, van de Europese Commissie, betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, met betrekking tot hun emissies en de duurzaamheid van batterijen (Euro 7)

De SERV en de Minaraad schreven een gezamenlijk advies over het voorstel van de Europese Commissie over Euro 7. Emissienormen beperken voertuigemissies, zorgen voor een eerlijk speelveld op de markt en bevorderen innovatie. De voorgestelde emissienormen zijn cruciaal om onze luchtkwaliteitsdoelstellingen te behalen en onze gezondheid en milieu te beschermen. Hoewel de ontwerpverordening diverse positieve punten bevat, zien de raden nog mogelijke verbeterpunten.

Samenwerking met
Minaraad

Contact