Advies en rapport reshoring

advies op eigen initiatief

Het debat over reshoring of het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland is niet nieuw. Door de COVID-, Oekraïne- en energiecrisis komt reshoring steeds vaker op het bord van overheden terecht. Reshoring kan voor bepaalde strategische sectoren of producten een mogelijke piste zijn zonder de principes van een open economie overboord te gooien.

Hoewel er weinig cijfers bekend zijn over bedrijven die (een deel van) de toeleveringsketen terughalen naar Vlaanderen en reshoring momenteel nog een beperkt fenomeen lijkt, kunnen toenemende geopolitieke spanningen dat in de toekomst veranderen. Vlaanderen kan dus beter klaar staan met een gericht en flankerend beleid vinden de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Voorliggend advies wil deze rol van de Vlaamse overheid in het reshoringdebat verduidelijken. Die rol varieert van een directe ondersteunende overheid op basis van gerichte en strikte criteria tot een faciliterende overheid via flankerend vestigingslocatie- en industriebeleid.

Het advies wordt onderbouwd door een uitgebreid informatierapport dat als een afzonderlijke publicatie is toegevoegd.

Contact