Advies en rapport groeipakket aan zet

advies op eigen initiatief

Al vijf jaar voorziet de Vlaamse overheid ruim 1 miljoen gezinnen maandelijks van een Groeipakket als ondersteuning in de kosten van kinderen en om kinderarmoede te bestrijden. Een goed moment voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om een evaluatie te maken en te adviseren over het potentieel van het Groeipakket. Uit een analyserapport van de SERV blijkt dat het Groeipakket voor veel gezinnen inderdaad de bedoelde ondersteuning biedt. Voor kwetsbare gezinnen is de toelage echter onvoldoende om de noodzakelijke kosten van kinderen te dekken. Daarom stellen de Vlaamse werkgevers en vakbonden voor om de sociale toeslag voor deze gezinnen te verhogen, de inkomensvallen aan te pakken en de kinderopvangtoeslag te hervormen. Verder is er ook een stabiel en consequent budgettair kader nodig voor het Groeipakket. Al deze aanpassingen moeten de kansen van kinderen in armoede versterken en tegelijk de stap naar werk voor hun ouders meer lonend maken.