Advies Emissiereductieprogramma NEC-richtlijn. 3 van 3

Advies Emissiereductieprogramma NEC-richtlijn. 3 van 3

In opvolging van een Europese richtlijn dient Vlaanderen de emissies van verzurende stoffen te verminderen. Het ontwerp reductieplan dat Vlaanderen hiervoor heeft opgesteld, vertrekt momenteel van onvoldoende gegevens. De overheid moet op korte termijn meer informatie verzamelen over de effectieve emissies binnen bepaalde sectoren en over de mogelijke maatregelen. Zolang deze informatie niet beschikbaar is, moet de overheid zeer omzichtig te werk gaan bij de uitvoering van het programma. Ook voor de nakende internationale onderhandelingen in dit kader is meer informatie nodig om te komen tot goed onderbouwde doelstellingen voor Vlaanderen.