Advies op eigen initiatief over het secundair na secundair en hoger beroepsonderwijs

    Advies op eigen initiatief over het secundair na secundair en hoger beroepsonderwijs

    De SERV is tevreden dat de beroepskwalificatieprofielen het referentiekader blijven voor het hoger beroepsonderwijs én de nieuwe Se-n-Se opleidingen.
    Het is afwachten of het hoger beroepsonderwijs echt zal uitgroeien tot de aangekondigde stevige nieuwe trede op de onderwijsladder. Het is namelijk onzeker hoeveel CVO-opleidingen ingeschaald zullen worden op niveau 5. Het voorziene budget laat niet veel nieuwe HBO-opleidingen toe. Bovendien zullen volwassenen, door de organisatie van het Se-n-Se in het secundair onderwijs, drempels ondervinden om opleidingen op niveau 4 te volgen.
    Voor volwassenen maakt het hoger beroepsonderwijs zijn belofte niet (volledig) waar. Er is geen financiële steun voorzien bvb. voor trajectbegeleiding. De invoering van Se-n-Se mag er niet toe leiden dat de hervorming van het secundair onderwijs achterwege blijft. Waar HBO oorspronkelijk een gezamenlijk verhaal van onderwijs en arbeidsmarkt was, wordt het nu overwegend een onderwijsverhaal waarin de rol van arbeidsmarkt-actoren niet ten volle wordt uitgespeeld.

    Thema's en trefwoorden