Advies E-commerce in Vlaanderen

advies op eigen initiatief

In 2016 voerde de SERV diepgaand onderzoek naar e-commerce als één van de sterk opkomende digitaliseringsfenomenen in de maatschappij. In het SERV-rapport wordt omschreven wat e-commerce precies inhoudt, wordt het beleid ten aanzien van digitalisering en e-commerce op de diverse beleidsniveaus uitgespit, worden cijfergegevens - hoofdzakelijk over de B2C-markt - verstrekt en worden ontwikkelingen die gepaard gaan met e-commerce op documentaire wijze uit de doeken gedaan.

Op basis van dit rapport brengen de sociale partners nu een advies uit waarin aandacht wordt gevraagd van de Vlaamse overheid voor:

  • een goede omkadering van e-commerce complementair aan het Europese en federale beleid
  • de impact van digitale ontwikkelingen op de werknemers en burgers
  • een adequaat flankerend beleid ten aanzien van de handelaar
  • beleidsacties ten aanzien van de consument
  • handelskernversterking en detailhandelsbeleid
  • een duurzame mobiliteit en slimme logistiek.

Dit advies over e-commerce is een eerste output in het overleg dat de Vlaamse sociale partners in 2017 hebben opgestart over ‘de economie en arbeidsmarkt van de toekomst’. Zij willen de gevolgen van deze belangrijke evoluties in kaart brengen en uitzoeken welke antwoorden ze hierop kunnen formuleren.