Advies duaal leren in het volwassenenonderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

Met het ontwerpdecreet duaal leren in het volwassenenonderwijs zet de Vlaamse Regering een belangrijke stap in de uitrol van duaal leren naar andere onderwijsniveaus. Als groot pleitbezorger van duaal leren en werkplekleren is de SERV zeer blij met deze verdere uitbreiding. Het moet duaal leren ook verankeren in het tweedekansonderwijs en levenslang leren. Het is ook goed dat veel principes van het duaal leren in het secundair onderwijs naar het volwassenenonderwijs worden doorgetrokken. Dat maakt van duaal leren niet alleen een sterk maar ook herkenbaar merk.

De SERV gaat akkoord met de verschillende types van overeenkomsten die het ontwerpdecreet omschrijft. Het bezoldigde karakter van de leerovereenkomsten draagt bij tot de aantrekkelijkheid van duaal leren voor volwassenen die leren. De SERV vraagt wel aandacht voor een goede monitoring van de onderlinge positie van duale leerlingen in het secundair en duale cursisten in het volwassenenonderwijs. Zo is mogelijke verdringing snel te capteren. Daarnaast is er een grotere en explicietere betrokkenheid van en afstemming met arbeidsmarktpartners (vooral de sectoren) nodig voor de ontwikkeling van het aanbod. Ook in het volwassenenonderwijs moet het duaal leren vorm krijgen door co-creatie door het onderwijs en de ondernemingen, hun vertegenwoordigers en/of sectoren. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leertraject van cursisten. Andere aandachtspunten zijn de voorwaarden voor erkenning van de mentor, de verzekeringsverplichting voor werkgevers voor zowel de leerwerkplek- als de opleidingsplek en de mogelijkheid van flexibele duale trajecten.

De SERV vraagt tot slot om de besprekingen over duaal leren in het hoger onderwijs niet te laten stilvallen.