Advies diverse fiscale bepalingen

advies op vraag
Vlaams minister van Financiƫn en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Grondig onderhoud verkeersfiscaliteit beter dan quick fix oldtimers

De SERV ervaart de hervorming van de verkeersfiscaliteit voor oldtimers die de Vlaamse Regering voorstelt als te eng. Een aanpassing van de forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting naar 100 euro zou het verschil in fiscale behandeling tussen oldtimers en andere vergelijkbare voertuigen weliswaar in beperkte mate verkleinen, maar het bestendigt de huidige abrupte fiscale overgang tussen beiden en lost de marktverstoring die daaruit voortvloeit ook niet op.

De Vlaamse sociale partners stellen ook vast dat de Vlaamse verkeersfiscaliteit nog uitzonderingsregels bevat. Die zorgen soms voor onnodige complexiteit en voor onbillijke behandeling van verschillende soorten wagens en eigenaars. Het advies illustreert dit aan de hand van wagens die particulieren inschrijven als lichte vracht en met de fiscale behandeling van lpg-voertuigen.

Voor oldtimers bepleit de SERV een meer geleidelijke overgang tussen de algemene en de forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting en/of een geleidelijke verhoging van het drempeljaar, bv. naar 40 jaar.

Bij uitbreiding moet de Vlaamse Regering werk maken van een bredere herziening die zorgt voor een meer eenvoudige, transparante, eerlijke en milieuvriendelijke Vlaamse verkeersfiscaliteit.