Advies diverse bepalingen energie

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Ontwerp besluit Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft diverse bepalingen over energie

De sociale partners verwelkomen heel wat van de wijzigingen in dit ontwerpbesluit. Ze kiezen er echter voor om prioriteit te verlenen aan andere adviesdossiers. Ze gaan daarom niet dieper in op deze adviesvraag.

Voor aanbevelingen met betrekking tot het aanmoedigen van energiebesparing in het algemeen en de REG-premies in het bijzonder, verwijzen we naar het advies van 18/04/2016 ‘Geld, gemak en goesting voor REG’.