Advies deontologische code loopbaandienstverlenging

Advies deontologische code loopbaandienstverlenging

De SERV gaf advies over de deontologische code voor de centra voor loopbaanbegeleiding. Loopbaandienstverlening op verzoek van het individu en los van de bedrijfscontext, wordt door de overheid ondersteund via het Hefboomkrediet en ESF 3 zwaartepunt 4. De overheid wenst dit proces niet alleen financieel, maar ook kwalitatief te ondersteunen. Daarom werd een voorstel van code uitgewerkt. De adviesvraag sluit aan bij het ontwerpbesluit over de erkenning en subsidiëring van centra voor loopbaandienstverlening dat voorligt in VESOC. De sociale partners pleiten ervoor om het toepassingsgebied van de code uit te breiden en de code te  verplichten in alle gesubsidieerde voorzieningen voor loopbaandienstverlening, met inbegrip van de vragen via de opleidingscheques voor werknemers. De code dienst best te worden geformuleerd op het niveau van de organisatie en dan pas op het niveau van de begeleiders.  Voor zover EVC-procedures deel uit maken van de loopbaandienstverlening moeten de deontologische aspecten daarvan mee worden opgenomen.