Advies decretale mist over digitale meters

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Ontwerp van wijziging Energiedecreet voor wat de uitrol van digitale meters betreft

 De Vlaamse Regering bereidt de komst van digitale meters voor en regelt het databeheer, de meterplaatsing en de compensatie voor zonnepanelen in een verzameldecreet. Rond die plannen hangt veel mist, vinden de SERV en de Minaraad. Ze missen een bredere kadering en een degelijke juridisch-technische uitwerking. Alternatievenonderzoek is nodig, o.a. naar modellen zonder nieuwe databeheerder, met open data en met een meer centrale dataregulator. Voor zonnepanelen twijfelen de raden of de voorgestelde compensatieregel implementeerbaar is en voldoende investeringszekerheid biedt en of de plaatsing van digitale meters in dat segment kosten-batengewijs nog wel interessant is. Ook moet de Vlaamse Regering uitklaren hoe zij de doelstellingen inzake zonne-energie zal realiseren gezien de impact van een digitale meteruitrol op de rendabiliteit van kleinschalige PV-installaties.

Samenwerking met
Minaraad

Contact