Advies decreet plantentuin Meise

geen inhoudelijk advies
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Kris Peeters
Advies over het voorontwerp van decreet oprichting EVA Plantentuin Meise

Gelet op de beperkte sociaal-economische impact van het voorontwerp, heeft de SERV hierover geen advies uitgebracht.