Advies decreet lokaal bestuur

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans

De Vlaamse Regering beoogt met de geplande codificatie van de regelgeving voor lokaal bestuur en de integratie en actualisering van de diverse wetteksten in één decreet meer stroomlijning en vereenvoudiging en meer transparantie en efficiëntie.

De SERV schaart zich achter de belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen die de Vlaamse Regering voorstelt, waaronder het streven naar een geïntegreerde aanpak van het lokaal sociaal beleid, de integratie van de beleidsplanning en –rapportering, de vermindering van het aantal bestuursmandaten en presentiegelden in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht, de openheid en transparantie van het lokaal beleid en de digitalisering van de informatiestromen. De SERV vraagt wel met een aantal randvoorwaarden rekening te houden om tot een succesvolle implementatie op het terrein te komen. Het gaat dan over maximale bestuurlijke en rechtszekerheid, de afstemming met andere Vlaamse en federale regelgeving, een versterkt lokaal sociaal beleid en een goede begeleiding van de inwerkingtreding.

Daarnaast formuleert de SERV in zijn advies nog een aantal specifieke aandachtspunten.

Contact