Advies decreet begeleidend comité personeelsgegevens VIA

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet tot oprichting van het begeleidend comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren